Drużyna Sztandarowa Hufca

Szef Drużyny Sztandarowej: HO Karol Zborowski
Kontakt: e-mail: karol843@gmail.com

Terminy spotkań wyznacza szef Drużyny Sztandarowej, podając je wcześniej do informacji poprzez stronę Hufca na Facebook’u oraz tutaj.

Podziel się