Namiestnictwo Zuchowe

Namiestnik Zuchowy: pwd. Anna Jezierczak


Działania w 2015 roku:

 • W bieżącym roku odbyło się spotkanie zuchów (nie licząc udziału w Inauguracji Roku Harcerskiego) na trzeciej edycji Święta Pieczonego Ziemniaka w Rogoźniku. Na  święcie stawiły się gromady zuchowe z Bukowiny Tatrzańskiej, Białki Tatrzańskiej, Jurgowa, Zakopanego, Maruszyny i gospodarze – Rogoźnik. Jak co roku zuchy konkurowały w różnych „ziemniaczanych” zawodach, a wygraną w tym roku oprócz „Króla Grul” (przechodnie trofeum) były wejściówki na Tremy Bukowina. W tym roku po dogrywce zwyciężyła Maruszyna.
 • 21 listopada 2015 odbyło się odprawa Namiestnictwa Zuchowego, gdzie zostały zaplanowanie następujące działania:
  • 1. Betlejemskie światełko pokoju 12 – 13 grudnia 2015 – gromady wezmą udział w sobotnich warsztatach i w miarę możliwości w mszy niedzielnej na przekazaniu światełka w Zakopanem.
  • 2. Zimowisko zuchów w Bielsko – Białej pod hasłem „W podróży z Bolkiem i Lolkiem” w terminie: 22-24 stycznia 2016r. Koszty podamy w późniejszym terminie.
  • 3. Urodziny zucha odbywają się co cztery lata i wypadają 29 lutego – gromady zostały podzielone na trzy grupy w losowaniu i w tych grupach zorganizują bajkową noc 25 na 26 lutego, a 29 lutego – jest dniem mundurowym dla gromad
  • 4 Wiosną odbędzie się II edycja Dnia Krokusa czyli Święto Rodziny Zuchowej – w tym czasie przewidziane są zajęcia warsztatowe zakończone wspólnym wyjściem w góry jeżeli warunki pozwolą odbędzie się to na Głodówce.
  • 5. Termin i miejsce obozu letniego pozostają jeszcze do ustalenia 🙂
Relacja: pwd. Anna Jezierczak, Namiestnik Zuchowy

 

Podziel się